TANÚSÍTVÁNY VAGY FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Rönkfa játék tanúsítványTANÚSÍTVÁNY VAGY JEGYZŐKÖNYV…MELYIK MI?
Tanúsítvány vagy jegyzőkönyv… melyik mi???
Mivel többször találkozunk azzal a problémával, hogy önkormányzatoknál, óvodáknál, iskoláknál nem igazán vannak tisztában a vezetők vagy megbízottak a tanúsítvány és a felülvizsgálati jegyzőkönyv fogalmával így szeretnénk rendbetenni, hogy melyik mit is jelent és mikor melyikre van szükség.
 

Egy játszótéri eszköz akkor mondható szabványosnak, ha rendelkezik, a szabványosságát igazoló dokumentummal.
Ez a dokumentum lehet megfelelőségi tanúsítvány, egyedi megfelelőségi tanúsítvány vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat.
 
A megfelelőségi tanúsítvány egy bizonyos típusú játékra vonatkozik és azt mondja ki, hogy a gyártó ezt a játszótéri eszközt az ide vonatkozó szabványok szerint (MSZ EN 1176) gyártja. Ezt a dokumentumot típus tanúsítványnak is nevezik és a gyártók 5 évre kapják meg. Ezalatt az idő alatt az összes ilyen típusú eszköz gyártásakor ezt adják át a megrendelőnek.
 
Az egyedi megfelelőségi tanúsítvány csak egy, adott eszközre, mondjuk egy teljesen egyedileg, pontosan az adott helyre tervezett játékra szól. Ebben az esetben a tanúsítvány más, hasonló játszótéri eszközre nem érvényes.
 
Illetve a harmadik féle dokumentum a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, melyet a gyártó maga ad ki a kötelező formátumok betartásával és leírja, hogy az általa gyártott játszótéri eszköz az ide vonatkozó szabványok szerint készült, annak mindenben megfelel és ezért felelősséget is vállal.
 
Amikor a játszóeszközök telepítésre kerülnek közterületen, bölcsődékben, óvodákban vagy iskolákban akkor azon túl, hogy meg van a megfelelőséget igazoló dokumentum, újra ellenőriztetni, felülvizsgáltatni kell őket kijelölt szervezettel.
A felülvizsgálat során azt nézik, hogy van-e a játszótéri eszköznek tanúsítványa és ha igen akkor valóban úgy építették-e meg az eszközt, ahogy azt annak idején a tanúsítvány kiadásakor rögzítették, tehát valóban megfelel-e a szabványsorozatnak, megfelelő-e az ütéscsillapítás, elegendő esési tere van-e,  nem érnek-e össze az esési terek más játékokkal stb.
Tehát ekkor már kompletten nézik a játszóteret. Ez az ellenőrzés akkor is szükséges, ha csak egyetlen eszközről van szó. Az ezután kiállított dokumentumot hívják használatbavételi jegyzőkönyvnek.
A használatbavételi jegyzőkönyv egy többoldalas dokumentum, amely részletesen tartalmazza a vonatkozó szabványokat, az ellenőrzés körülményeit, az ellenőrzött játszótéri eszközök leírását és képeit, a tanúsítványok számait és minden egyebet, amit a rendelet kötelezően előír.
Amikor egy játszótéren, vagy intézményben ellenőrzésre kerül sor, akkor a fogyasztóvédelem ezt a jegyzőkönyvet fogja kérni.
Ha csak tanúsítványa van a játéknak, akkor az nem elég.
A felülvizsgálatot az aktuális törvények szerint 4 évente kell megismételni. A felülvizsgálatot csak és kizárólag az erre kijelölt szervezetek végezhetik el, akiknek listáját a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tekinthető meg. Mindenki legyen figyelmes, mert az oldalon más (nem csak játszótér) tanúsító szervezetek is szerepelnek.
Akit behatóbban érdekel a téma, az ide vonatkozó 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet -et elolvasva mélyedhet el benne még ennél is tüzetesebben.
Save

Comments are closed